Trường MN A Ngo có tất cả 24 CBGV, NV. Trong đó:

- CBQL: 03 (01 hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng)

- GV: 16

- NV: 05 (01 VP, 01 KT, 03 Cấp dưỡng)

Giáo viên được tuyển vào Trường MN A Ngo phải qua những vòng tuyển dụng của Hội đồng tuyển sinh UBND Huyện. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp).

100% bảo mẫu có trình độ sơ cấp trở  lên. Trong đó, 75% bảo mẫu có bằng Trung cấp

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 21 cháu với 2 cô giáo và 01 bảo mẫu

Lớp MG (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi):